web design albania

Përshkrimi:
Krenohemi me të qënit, prej Majit 2007, kontraktorët e programit të komunikimit të Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri.
Objektivat kryesor të projektit janë:

  1. Rritja e ndërgjegjësimit mbi marrëdhëniet BE-Shqipëri në kuadër të proçesit të Stabilizim-Asociimit.
  2. Rritja e ndërgjegjësimit mbi programin e asistencës të BE-së në Shqipëri dhe për të ardhmen Evropiane të vendit.

Ne përdorim një gamë të gjerë mjetesh për arritjen e këtyre objektivave, duke përfshirë këtu prodhimin dhe shpërndarjen e një buletini mujor në anglisht dhe shqip, ristrukturimin dhe ridizenjimin e website-it të Delegacionit, organizimin e eventeve me tematikë të lidhur me BE-në etj.
Ky projekt realizohet në konsorc me

© 2007 - Perpyde Sh.P.K. - Kryqezimi i Rruges se Durresit Kompleksi "Karl Topia"Pall. e Trebickes, Shk. 1, Kati 6
Tirane - Albania Mail: info@perpyde.com