web design albania

Përshkrimi:

Ne menaxhojme tërësisht identitetin e markës së TEA Tirana Events Agency Sh.P.K nëpërmjet një gamë shërbimesh, duke përfshirë:

    • dizenjim i logos
    • dizenjim i website-it
    • menaxhim i website-it
    • shërbime fotografike
    • dizenjim dhe shtypje e broshurave, etiketave emëruese të hostess dhe mjeteve te tjera promocionale (gadgets)

© 2007 - Perpyde Sh.P.K. - Kryqezimi i Rruges se Durresit Kompleksi "Karl Topia"Pall. e Trebickes, Shk. 1, Kati 6
Tirane - Albania Mail: info@perpyde.com